Thông báo: Gia hạn nhận tác phẩm Cuộc vận động sáng tác mẫu tranh Hoa Lê ki ma làm quà tặng lưu niệm của tỉnh Bà Rịa - Vũng - Tàu

Xem nội dung Thông báo tại đây!

Theo: Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu