Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đình làng Sầm Khúc

Ngày 04/9/2022, UBND huyện Văn Lâm đã tổ chức “Lễ đón nhận Bằng bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đình làng Sầm Khúc. Tham dự buổi Lễ có các ông, bà: Hoàng Xuân Vĩnh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đình Sầm Khúc là nơi tôn thờ Thành hoàng làng Phổ Cứu Đại Vương (thời vua Hùng Vương), có công âm phù giúp các vua, các tướng dẹp giặc, thiết lập trật tự đất nước, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

Đình Sầm Khúc

Đình Sầm Khúc là hợp thể của các đơn nguyên kiến trúc: Hồ nước, Nghi môn, Đại Bái, Hậu cung và các khu phụ trợ. Đình Sầm Khúc có bố cục mặt bằng hình chữ Đinh: Nghi môn đình được làm theo kiểu tứ trụ có tường bao tạo thành ba cửa ra vào đình, 5 gian Đại bái và 3 gian Hậu cung. Các cấu kiện đều được làm bằng gỗ tứ thiết còn đồng bộ, vững chắc, mang đậm phong cách mỹ thuật thời Nguyễn. Tại đình còn bảo lưu được một số di vật tiêu biểu có giá trị như: 04 Sắc phong (thời Nguyễn), thần tích, chuông đồng, bát bửu, câu đối, ngai và bài vị, kiệu long đình...

Với những giá trị đặc biệt tiêu biểu, di tích đình Sầm Khúc đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia (tại Quyết định số 3078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2020).

Phát biểu tại buổi Lễ, ôngHoàng Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND xã Việt Hưng sớm triển khai lập quy hoạch tổng thể bảo tồn di tích, làm cơ sở cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích lâu dài; Ban Quản lý di tích cần triển khai việc cắm mốc giới bảo vệ di tích, kiện toàn bộ máy quản lý, bảo vệ kiến trúc và các hiện vật của chùa tuyệt đối an toàn; tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ của di tích./.

Doãn Thành

Theo: Ban quản lý di tích tỉnh