Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022

Ngày 23/9/2022, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị; Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh; Thành viên Ban tổ chức và tiểu ban Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh; Đại diện lãnh đạo các hội, đoàn thể tỉnh có khối tham gia Lễ khai mạc: Hội Người Cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội TDTT 02 ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội TDTT các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Nghệ thuật và sự kiện Lễ hội Ánh Sao; Phóng viên Báo Hưng Yên, Đài PT&TH tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh) đã công bố các quyết định: Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2021 – 2022; Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hưng Yên lần thứ IX năm 2022; Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 20/9/2022 của Ban Tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hưng Yên lần thứ IX năm 2022 về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc. Đồng thời, trình bày dự thảo Kế hoạch, chương trình, thông báo phân công nhiệm vụ, kịch bản biểu diễn nghệ thuật lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hưng Yên lần thứ IX năm 2022.

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia, góp ý về một số nội dung như: Quy mô, thành phần tham dự, nội dung chương trình; lực lượng diễu hành; kịch bản biểu diễn nghệ thuật; công tác bảo đảm an ninh trật tự…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh: Việc tổ chức lễ khai mạc phải bảo đảm an toàn, chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Nội dung, hình thức tổ chức phong phú, đổi mới, sáng tạo và đạt hiệu quả thiết thực. Căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh thành phần tham dự, quy mô, chương trình lễ khai mạc bảo đảm phù hợp. Đồng thời, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch tổ chức lễ khai mạc; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết… chuẩn bị tốt nhất cho lễ khai mạc. Các ngành, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Việc huy động lực lượng tham gia, luyện tập, diễu hành, chương trình nghệ thuật… phải được thực hiện chu đáo, tỉ mỉ. Công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan bảo đảm trang trọng. Các cơ quan truyền thông tăng cường nội dung, thời lượng tuyên truyền về Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022./.

Doãn Thành