Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hướng dẫn viên làm công tác du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, ngày 27/9/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2022.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 200 học viên là cán bộ văn hóa, xã hội các xã, phường, thị trấn; hướng dẫn viên tại các điểm du lịch, các di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.

Tại lớp học các học viên được trang bị một số kiến thức cơ bản của người hướng dẫn viên du lịch tại điểm, như: Kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp; yêu cầu về sức khỏe và đạo đức nghề nghiệp của hướng dẫn viên; công tác đón tiếp, tổ chức phục vụ, hướng dẫn tham quan cho du khách; các kỹ năng tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho du khách... Đồng thời, các học viên được thực hành nghiệp vụ của hướng dẫn viên du lịch tại một số di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Hưng Yên./.

Doãn Thành