Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18/KH-UBND 12/02/2018 KH tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long, Quảng Ninh
380/QĐ-UBND 26/01/2018 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
05/BCĐ-SVHTTDL 18/01/2018 V/v hướng dẫn tổ chức ngày quốc tế Hạnh phúc năm 2018 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm
133/NQ-HĐND 08/01/2018 Nghị quyết quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
686/QĐ-SVHTTDL 13/12/2017 Quyết định ban hành Điều lệ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên năm 2018
157/ĐLLN-BHY-SVHTTDL 10/11/2017 Điều lệ giải Việt dã truyền thống Báo Hưng Yên lần thứ XXI-2017 "Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng"
335/KH-UBND 08/11/2017 Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT Hưng Yên và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
514/KH-SVHTTDL 16/08/2017 Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Phát triển du lịch Làng nghề Hưng Yên năm 2017"
01/KH-BCĐ 16/08/2017 Kế hoạch kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội TDTT các huyện, thành phố và cơ sở
403/KH-SVHTTDL 19/06/2017 Kế hoạch tổ chức giao lưu hát Ca trù, hát Trống quân năm 2017
09/2017/QH14 19/06/2017 Luật Du lịch
365/KH-BTC 02/06/2017 Kế hoạch tổ chức lớp truyền dạy hát Ca trù, Trống quân năm 2017
60-KH/TU 25/05/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế múi nhọn
118/KH-UBND 28/04/2017 Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1067/QĐ-UBND 04/04/2017 Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
1 2 3 
°
1191 người đang online