Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/KH-SVHTTDL 15/01/2020 Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020
120/KH-SVHTTDL 30/12/2019 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
121/KH-SVHTTDL 20/12/2019 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2020
114/KH-SVHTTDL 25/11/2019 Kế hoạch luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở VHTTDL
104/KH-SVHTTDL 30/09/2019 Kế hoạch triển khai phòng trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
96/KHLN-SVHTTDL-SGD&ĐT-TĐHY 18/07/2019 Kế hoạch liên ngành về tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10 tỉnh Hưng Yên năm 2019
358/KH-SVHTTDL 24/05/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch hưởng úng năm du lịch quốc gia năm 2019-Nha Trang-Khánh Hòa
84/TB-SVHTTDL 16/05/2019 Kết quả làm việc của Lãnh đạo Sở VHTTDL với Thường trực huyện Ân Thi
79/TB-SVHTTDL 16/05/2019 Kết quả làm việc của Lãnh đạo Sở VHTTDL với Thường trực huyện Khoái Châu
85/TB-SVHTTDL 16/05/2019 Kết quả làm việc của Lãnh đạo Sở VHTTDL với Thường trực huyện Mỹ Hào
82/TB-SVHTTDL 16/05/2019 Kết quả làm việc của Lãnh đạo Sở VHTTDL với Thường trực huyện Tiên Lữ
78/TB-SVHTTDL 16/05/2019 Kết quả làm việc của Lãnh đạo Sở VHTTDL với Thường trực huyện Văn Giang
86/TB-SVHTTDL 16/05/2019 Kết quả làm việc của Lãnh đạo Sở VHTTDL với Thường trực huyện Văn Lâm
83/TB-SVHTTDL 16/05/2019 Kết quả làm việc của Lãnh đạo Sở VHTTDL với Thường trực huyện Kim Động
332/KH-SVHTTDL 15/05/2019 KH tổ chức hội thi câu lạc bộ gia đình hành phúc năm 2019
1 2 3 4 5 6 
°
1849 người đang online