Hưng Yên thêm 04 di tích xếp hạng cấp Quốc gia

Đăng ngày 28 - 10 - 2020
100%

Ngày 27/10/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký các quyết định về việc xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với 03 di tích tỉnh Hưng Yên. Theo đó, các di tích được xếp hạng mới gồm: Di tích lịch sử Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào (Quyết định số 3077/QĐ-BVHTTDL); di tích kiến trúc nghệ thuật đình Sầm Khúc, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm (Quyết định số 3078/QĐ-BVHTTDL); di tích kiến trúc nghệ thuật đình An Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu (Quyết định số 3079/QĐ-BVHTTDL); di tích lịch sử Khu lưu niệm Tô Hiệu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang (Quyết định số 3080/QĐ-BVHTTDL).

Mặt tiền đình Sầm Khúc (xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm)

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Theo Quyết định, Ủy ban Nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Toàn cảnh khu lưu niệm Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật (xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào)

Như vậy, tính đến nay Hưng Yên có 172 di tích - cụm di tích xếp hạng cấp quốc gia, 250 di tích - cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh, 02 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt và 03 bảo vật quốc gia./.

Tin mới nhất

Giới thiệu sách kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)(06/06/2021 9:05 SA)

Trung tâm văn hóa tỉnh Hưng Yên tổ chức Chương trình Ca – Múa – Nhạc “Chào mừng ngày hội non sông”(28/04/2021 2:24 CH)

Hưng Yên tham gia liên hoan hát Văn, Chầu văn toàn quốc năm 2021(19/04/2021 8:40 SA)

Thông báo: Tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề...(21/02/2021 10:43 SA)

Hội nghị tổng kết 05 năm (2016-2020) hoạt động của hệ thống thư viện công cộng tỉnh Hưng Yên(29/01/2021 10:39 SA)

Bảo tàng tỉnh trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội và thành quả”(23/01/2021 3:00 CH)

Nhà hát Chèo tổng duyệt vở chèo “Huyền tích tình tre”(15/01/2021 3:42 CH)

Hưng Yên thêm 01 di tích xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt và 02 bảo vật Quốc gia(01/01/2021 2:05 CH)

°
547 người đang online