Thư viện tỉnh: Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đăng ngày 19 - 02 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 286-KH/ĐUS ngày 12/12/2020 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022, đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, sáng  18/02/2020, Chi bộ Thư viện tỉnh tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đào Mạnh Huân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Văn Kiểm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở; đại diện BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn thanh niên Thư viện tỉnh; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đào Văn Quyến, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đọc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đơn vị đạt được những kết quả chủ yếu: tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác thư viện; quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ...; tổ chức trưng bày, tuyên truyền, giới thiệu sách báo, tư liệu chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề; biên soạn thư mục nhân vật, thư mục chuyên đề và thư mục bài trích; thường xuyên sưu tầm, bổ sung sách báo, tài liệu đảm bảo đầy đủ cơ cấu, thành phần nhằm phục vụ, thỏa mãn nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí của bạn đọc. Hiện nay, thư viện đang phục vụ trên 4.300 bạn đọc tại chỗ và phục vụ lưu động hàng chục ngàn bạn đọc ở cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện: xử lý tài liệu, phục vụ bạn đọc, số hóa tài liệu, xây dựng các cơ sở dữ liệu, từng bước xây dựng thư viện điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ bạn đọc trong tình hình mới. Báo cáo cũng khẳng định trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 tập thể Chi bộ luôn có sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, năng động, sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng chương trình hành động, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào hoàn cảnh thực tế tại đơn vị. Báo cáo cũng nghiêm túc chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đại hội cũng đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022: Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được cấp trên khen thưởng; kết nạp được 2-3 quần chúng ưu tú vào Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng: Công đoàn, Đoàn thanh niên hàng năm đạt danh hiệu vững mạnh.

Tại Đại hội đã có 03 ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu để làm rõ nội dung báo cáo và bổ sung ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: triển khai thi hành Luật Thư viện năm 2019; biên soạn, xuất bản sách về Hưng Yên; kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị...; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII  “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí; bầu đồng chí Đào Văn Quyến, Đảng ủy viên, làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Long làm Phó Bí thư Chi bộ./.

Tin mới nhất

Bảo tàng tỉnh trưng bày chuyên đề “75 năm Quốc hội Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên”(28/04/2021 9:48 SA)

Tập huấn Dàn dựng và Biên đạo múa không chuyên(27/04/2021 2:43 CH)

Trưng bày, giới thiệu sách báo tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên - tiền...(25/04/2021 11:16 SA)

Thư viện tỉnh tổ chức Ngày Hội sách và Văn hóa đọc năm 2021(18/04/2021 10:06 SA)

Trưng bày lưu động chuyên đề “Giáo dục Hưng Yên – Xưa và nay”(13/04/2021 2:44 CH)

Ban Quản lý di tích tỉnh: Kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam và 15 năm thành ngày thành lập (24/11/2020 10:55 SA)

Bảo tàng tỉnh: Trưng bày lưu động chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ Đại hội”(17/08/2020 2:40 CH)

Trung tâm văn hóa tỉnh: Tổ chức lớp tập huấn biên tập và dàn dựng chương trình nghệ thuật quần...(15/07/2020 8:57 SA)

°
563 người đang online