Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đăng ngày 27 - 03 - 2020
100%

Ngày 26/3/2020, Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Văn Duấn, Ủy viên Ban Thường vụ - Văn phòng Đảng ủy, Chánh Thanh tra Sở.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Trung tâm Văn hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, công tác xây dựng chính quyền và đoàn thể; phổ biến, triển khai và vận dụng tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên đến cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ, cơ quan; trong nhiệm kỳ 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc, chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền cổ động phục vụ các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; tích cực tham gia và đạt giải cao tại các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên truyền toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tổ chức... Báo cáo cũng nghiêm túc chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đại hội cũng đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022’, hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 1-2 quần chúng ưu tú vào Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hàng năm đạt danh hiệu vững mạnh.

Tại Đại hội đã có nhiều ý kiến tham luận làm rõ nội dung báo cáo và bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng thời tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Tích cực, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị lớn trong thời gian tới như: Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thư XIII, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, những vấn đề có tính thời sự…; nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đạt nhiều thành tích, giải thưởng cao hơn trong các kỳ Liên hoan, Hội thi nghệ thuật quần chúng, sáng tác tranh cổ động do Bộ VHTTDL tổ chức; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII  “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí; bầu đồng chí Trần Thị Huế, Đảng ủy viên, làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Văn Hợp làm Phó Bí thư Chi bộ./.

Tin mới nhất

Ban Quản lý di tích tỉnh: Kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam và 15 năm thành ngày thành lập (24/11/2020 10:55 SA)

Bảo tàng tỉnh: Trưng bày lưu động chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ Đại hội”(17/08/2020 2:40 CH)

Trung tâm văn hóa tỉnh: Tổ chức lớp tập huấn biên tập và dàn dựng chương trình nghệ thuật quần...(15/07/2020 8:57 SA)

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh- Những nét phác họa chân dung”(19/05/2020 4:58 CH)

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý di tích lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (20/03/2020 8:35 SA)

Chi bộ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2022(18/03/2020 4:06 CH)

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022(17/03/2020 11:05 SA)

Nhà hát chèo tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2022(13/03/2020 8:57 SA)

°
378 người đang online