Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng ngày 29 - 05 - 2020
100%

Trong hai ngày 27 và 28.5, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL dự và chủ trì đại hội.

Các đại biểu bỏ phiểu bầu BCH Đảng bộ Sở VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở VHTTDL đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đại hội Đảng các cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế của ngành. Đảng uỷ Sở VHTTDL và cấp uỷ các chi bộ đã chủ động và tích cực triển khai thực hiện các mặt công tác; tham gia lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của ngành. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch đều đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường trên các lĩnh vực. Hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình, du lịch được tổ chức sâu rộng, chất lượng, hiệu quả; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, sáng tạo giá trị văn hóa mới, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động hội nhập quốc tế. Thể thao thành tích cao có bước đột phá, lĩnh vực du lịch đang từng bước phát triển. Đến nay, toàn tỉnh đạt có 91.5% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 88.5% làng, khu phố đạt danh hiệu làng văn hóa, khu phố văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 34% số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; số gia đình thể thao ước đạt 32%; du lịch từng bước phát triển, đến nay đón khoảng 1,2 triệu khách/năm.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng. Đảng bộ đã phát huy tốt tính dân chủ, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, 100% đảng viên, cán bộ công chức viên chức đăng kí học tập, tu dưỡng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, có tác dụng giáo dục, ngăn chặn vi phạm của đảng viên, phát hiện và xử lý kịp thời đảng viên có vi phạm, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Các đoàn thể quần chúng hàng năm đều đạt vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo sự biến chuyển mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch với các chỉ tiêu cụ thể như: phấn đấu toàn tỉnh có 92% số gia đình văn hóa; 89% số làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 90% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 37% số dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 35% số gia đình thể thao; xếp thứ 30-35/65 tỉnh, thành, ngành tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022; Tốc độ tăng trưởng khách du lịch xấp xỉ 15% - 20%/năm, đón được khoảng hơn 1,5-1,7 triệu lượt khách/năm; doanh thu từ du lịch tăng trưởng trung bình 18%-20%; phát triển cơ bản được 1 khu du lịch quốc gia, 3 khu du lịch cấp tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Sở VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; lấy phiếu đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 04 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin mới nhất

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(07/06/2021 8:32 SA)

Thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Quảng Trị(04/06/2021 8:38 SA)

Hưng Yên: Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026...(07/05/2021 8:32 SA)

Tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ: Karaoke, vũ trường, khu vui chơi giải trí, các lễ hội(02/05/2021 10:30 SA)

Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch(28/04/2021 10:21 SA)

Tăng cường tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...(18/04/2021 2:27 CH)

Thông báo: Tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng...(07/04/2021 11:22 SA)

Tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong...(27/03/2021 10:48 SA)

°
479 người đang online