Bảo tàng tỉnh trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội và thành quả”

Đăng ngày 23 - 01 - 2021
100%

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 22/1/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội và thành quả”,  “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ Đại hội”.

Với khoảng 170 tài liệu, hình ảnh, trưng bày “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội và thành quả” gồm 3 phần:

- Sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội;

- Những thành tựu nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến 2020.

Với khoảng trên 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, trưng bày “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ Đại hội”. Trưng bày gồm 3 chủ đề:

 - Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ Đại hội.

- Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo nhân dân cùng cả nước đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

- Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và tham quan tại lễ trưng bày

Thông qua trưng bày, Ban tổ chức mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và phát triển./.

Tin mới nhất

Triển khai thực hiện Kế hoạch số106/KH-UBND ngày 08/7/2021 "về xây dựng và phát triển văn hóa,...(29/07/2021 8:30 SA)

Hưng yên: Thêm 7 di tích lịch sử cấp tỉnh(15/06/2021 2:26 CH)

Giới thiệu sách kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)(06/06/2021 9:05 SA)

Trung tâm văn hóa tỉnh Hưng Yên tổ chức Chương trình Ca – Múa – Nhạc “Chào mừng ngày hội non sông”(28/04/2021 2:24 CH)

Hưng Yên tham gia liên hoan hát Văn, Chầu văn toàn quốc năm 2021(19/04/2021 8:40 SA)

Thông báo: Tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề...(21/02/2021 10:43 SA)

Hội nghị tổng kết 05 năm (2016-2020) hoạt động của hệ thống thư viện công cộng tỉnh Hưng Yên(29/01/2021 10:39 SA)

Nhà hát Chèo tổng duyệt vở chèo “Huyền tích tình tre”(15/01/2021 3:42 CH)

°
487 người đang online