Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đăng ngày 26 - 10 - 2021
100%

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân; Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-SVHTTDL ngày 18/4/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc ban hành Nội quy, Quy chế tiếp công dân tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên thông báo lịch tiếp công dân như sau:

 I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN

Chánh Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ trì tổ chức, phối hợp với Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở trong việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

 II. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc Sở tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Giám đốc có thể tiếp công dân vào những ngày khác khi có yêu cầu đột xuất hoặc theo đề nghị của Chánh Thanh tra. Trường hợp Giám đốc không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Phó Giám đốc hoặc Chánh Thanh được Giám đốc ủy quyền để tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại Giám đốc.

2. Khi Giám đốc tiếp công dân, Chánh Thanh tra có trách nhiệm cùng dự tiếp công dân nếu có yêu cầu.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

 1. Thời gian tiếp công dân Việc tiếp công dân được thực hiện trong giờ hành chính, cụ thể như sau:

+ Mùa hè:

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

+ Mùa đông:

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

2. Địa điểm tiếp công dân Tại phòng tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đường Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (Phòng tiếp công dân được bố trí tại vị trí thuận lợi, tầng 1 có biển ghi “Phòng tiếp công dân”, niêm yết Nội quy tiếp công dân và Lịch tiếp công dân).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.

Tin mới nhất

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2022" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/09/2022 3:43 CH)

Thông báo tiếp công dân trong tình hình mới của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(05/04/2022 9:19 SA)

Tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(02/03/2021 9:05 SA)

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ...(02/02/2021 2:40 CH)

Thông báo phân công lịch trực Cơ quan Sở VHTTDL (Từ ngày 06/4- 30/6/2019)(08/04/2019 9:58 SA)

Thông báo phân công lịch trực cơ quan (từ ngày 05/01- 31/3/2019)(28/01/2019 10:38 SA)

Tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật khiếu nại, tố cáo(16/09/2014 2:18 CH)

°
1000 người đang online