Sở VHHTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (9/11)

Đăng ngày 27 - 10 - 2021
100%

Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Kế hoạch số 3160/BVHTTDL-PC ngày 31/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Kế hoạch số 984/KH-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật về việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 26/10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-SVHTTDL triển khai Ngày pháp luật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch  năm 2021./.

Tin mới nhất

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022(06/05/2022 8:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022(24/03/2022 9:53 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử...(23/02/2022 8:59 SA)

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (29/01/2022 9:42 SA)

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022(20/01/2022 9:37 SA)

Sở VHTTDL ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022(19/01/2022 9:31 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022(10/01/2022 3:52 CH)

Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(23/09/2021 11:18 SA)

°
681 người đang online