Thông báo: Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022

Đăng ngày 24 - 12 - 2021
100%

Nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh; bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống các dân tộc về Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban tỉnh Điện Biên. Ngày 22/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã ban hành Công văn số 1020/SVHTTDL-QLVHGĐ yêu cầu Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố:

1. Văn phòng Sở đăng tải Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 của tỉnh Điện Biên trên Cổng thông tin điện tử của Sở để thông tin rộng rãi đến đông đảo cán bộ và nhân dân trong tỉnh được biết.

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tuyên truyền trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử; trên chuyên trang, chuyên mục các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch về Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 của tỉnh Điện Biên.

(Gửi kèm Công văn số 3134/SVHTTDL-NVVH ngày 14/12/2021 của Sở VHTTDL và Kế hoạch số 3898/KH-UBND ngày 22/11/2021 về tổ chức Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên). 

 

Tin mới nhất

Thông báo: Gia hạn nhận tác phẩm Cuộc vận động sáng tác mẫu tranh Hoa Lê ki ma làm quà tặng lưu...(03/08/2022 8:48 SA)

Tăng cường quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn có yếu tố nước ngoài(30/07/2022 10:05 SA)

Thông báo: Thể lệ Cuộc thi sáng tác bài ca cổ “190 năm An Giang hình thành và phát triển”(28/07/2022 8:44 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ(11/07/2022 2:46 CH)

Thông báo: Thể lệ Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng Quảng Nam(29/06/2022 8:17 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt(22/06/2022 11:00 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ(22/06/2022 10:40 SA)

Thông báo: Thể lệ cuộc thi "Ảnh du lịch Tuyên Quang" năm 2022(14/06/2022 2:55 CH)

°
724 người đang online