Thông báo: Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022

Đăng ngày 24 - 12 - 2021
100%

Nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh; bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống các dân tộc về Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban tỉnh Điện Biên. Ngày 22/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã ban hành Công văn số 1020/SVHTTDL-QLVHGĐ yêu cầu Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố:

1. Văn phòng Sở đăng tải Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 của tỉnh Điện Biên trên Cổng thông tin điện tử của Sở để thông tin rộng rãi đến đông đảo cán bộ và nhân dân trong tỉnh được biết.

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tuyên truyền trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử; trên chuyên trang, chuyên mục các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch về Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 của tỉnh Điện Biên.

(Gửi kèm Công văn số 3134/SVHTTDL-NVVH ngày 14/12/2021 của Sở VHTTDL và Kế hoạch số 3898/KH-UBND ngày 22/11/2021 về tổ chức Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên). 

 

Tin mới nhất

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn,...(12/01/2022 9:19 SA)

Thông báo: Tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch Covid-19(10/01/2022 3:35 CH)

Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/01/2022 10:00 SA)

Tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19(09/12/2021 8:47 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19(03/12/2021 4:42 CH)

Thông báo: Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi giải sáng tác Video clip và bài viết giới...(19/11/2021 4:32 CH)

Thông báo: Cuộc thi sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health -Bạn của người cao tuổi”trên Website...(12/11/2021 10:36 SA)

Sở VHTTDL triển khai các biện pháp kiểm soát,khống chế dịch Covid-19(08/11/2021 2:17 CH)

°
460 người đang online