Thông báo kết luận tại Ban Quản lý di tích tỉnh

Đăng ngày 12 - 06 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-SVHTTDL ngày 6/4/2021 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý di tích tỉnh, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 22/4/2021 đến 5/5/2021 tại Ban Quản lý di tích tỉnh. Kết thúc thanh tra Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kết luận số 43/KLTT-SVHTTDL ngày11/6/2021
 

Tin mới nhất

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022(06/05/2022 8:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022(24/03/2022 9:53 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử...(23/02/2022 8:59 SA)

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (29/01/2022 9:42 SA)

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022(20/01/2022 9:37 SA)

Sở VHTTDL ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022(19/01/2022 9:31 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022(10/01/2022 3:52 CH)

Sở VHHTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...(27/10/2021 10:35 SA)

°
727 người đang online