Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10

Đăng ngày 02 - 02 - 2021
100%

Ngày 01/02/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 82/KH-HĐPH về tuyên truyền, phổ biến các Luật Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng yên.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây!

Tin mới nhất

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2022" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/09/2022 3:43 CH)

Thông báo tiếp công dân trong tình hình mới của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(05/04/2022 9:19 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(26/10/2021 3:12 CH)

Tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(02/03/2021 9:05 SA)

Thông báo phân công lịch trực Cơ quan Sở VHTTDL (Từ ngày 06/4- 30/6/2019)(08/04/2019 9:58 SA)

Thông báo phân công lịch trực cơ quan (từ ngày 05/01- 31/3/2019)(28/01/2019 10:38 SA)

Tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật khiếu nại, tố cáo(16/09/2014 2:18 CH)

°
687 người đang online