Tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 02 - 03 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TBCĐCTTTr ngày 21/02/2021 của Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền - Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 01/3/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-SVHTTDL hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây!

Tin mới nhất

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(26/10/2021 3:12 CH)

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ...(02/02/2021 2:40 CH)

Thông báo phân công lịch trực Cơ quan Sở VHTTDL (Từ ngày 06/4- 30/6/2019)(08/04/2019 9:58 SA)

Thông báo phân công lịch trực cơ quan (từ ngày 05/01- 31/3/2019)(28/01/2019 10:38 SA)

Tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật khiếu nại, tố cáo(16/09/2014 2:18 CH)

°
17 người đang online