Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021

Đăng ngày 07 - 01 - 2021
100%

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-CTUBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngày 06/01/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 12/SVHTTDL-QLDL " Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm" gửi Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; Ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(07/06/2021 8:32 SA)

Thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Quảng Trị(04/06/2021 8:38 SA)

Hưng Yên: Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026...(07/05/2021 8:32 SA)

Tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ: Karaoke, vũ trường, khu vui chơi giải trí, các lễ hội(02/05/2021 10:30 SA)

Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch(28/04/2021 10:21 SA)

Tăng cường tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...(18/04/2021 2:27 CH)

Thông báo: Tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng...(07/04/2021 11:22 SA)

Tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong...(27/03/2021 10:48 SA)

°
419 người đang online