Thông báo: Tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Đăng ngày 07 - 04 - 2021
100%

Để thông tin rộng rãi cho các đối tượng đủ điều kiện tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" theo Thể lệ số 610/TL-BTC ngày 08/3/2021 của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" - Bộ Tư pháp, ngày 06/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 243/SVHTTDL-QLVHGD  về việc tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, gửi các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Phòng VH&TT, Trung tâm VHTTDL các huyện, thị xã, thành phố.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong...(27/03/2021 10:48 SA)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19(20/02/2021 9:46 SA)

Hưng Yên tạm thời đóng cửa các di tích và dừng tổ chức các lễ hội năm 2021 để phòng, chống dịch...(19/02/2021 3:34 CH)

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(30/01/2021 9:20 SA)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(20/01/2021 9:41 SA)

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 (07/01/2021 9:31 SA)

Thông báo cuộc thi ảnh đẹp du lịch Cà Mau năm 2020(02/07/2020 3:31 CH)

Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI(24/06/2020 4:17 CH)

°
302 người đang online