Hưng yên: Thêm 7 di tích lịch sử cấp tỉnh

Đăng ngày 15 - 06 - 2021
100%

Ngày 14/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành các Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 07 di tích lịch sử và di tích kiến trúc nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh) Đình Vũ Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Theo đó, các di tích được xếp hạng mới gồm: Di tích lịch sử đình - chùa Nhân Thục, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang; Di tích lịch sử  đình Nhân Đòng, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi; Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Vũ Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào; Di tích lịch sử đình Phú Hữu, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào; Di tích lịch sử đình - đền - chùa Trâm Nhị, xã Vân Du, huyện Ân Thi; Di tích lịch sử chùa Vân Dương, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào; Di tích kiến trúc nghệ thuật đền Trung - chùa Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu.

Cũng theo quyết định, UBND tỉnh nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Văn Giang, Khoái Châu, Mỹ Hào, Ân Thi và UBND các xã có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

(Như vậy, tính đến nay tỉnh Hưng Yên đã có 257 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 172 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 03 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt và 05 bảo vật quốc gia)

Tin mới nhất

UBND tỉnh Hưng Yên quyết định xếp hạng 04 di tích cấp tỉnh(13/08/2022 8:39 SA)

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đình An Dân(01/07/2022 9:06 SA)

Họp Hội đồng đánh giá, thẩm định hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể(03/06/2022 11:11 SA)

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đình làng Thanh Sầm và khánh thành nhà Văn chỉ(30/05/2022 3:38 CH)

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2022(12/05/2022 4:51 CH)

Đền An Xá đón nhận: Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt và Bảo vật quốc gia Tháp đất nung(06/05/2022 4:39 CH)

Hưng Yên thêm 02 di tích cấp Quốc gia(18/04/2022 10:12 SA)

Hưng yên: Thêm 3 di tích lịch sử cấp tỉnh(01/04/2022 8:07 SA)

°
939 người đang online