Hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10

Đăng ngày 19 - 06 - 2021
100%

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Hướng dẫn số 1692/BVHTTDL-TĐKT ngày 26/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10.

Để công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 đạt kết quả tốt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã ban hành Công văn số 476/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 18/6/2021 "V/v hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10" gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Nhà hát chèo Hưng Yên, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn.

Xem nội dung văn bản tại đây

Tin mới nhất

Thông báo kết quả xét chọn "Nghệ sỹ nhân dân", “Nghệ sỹ ưu tú” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(28/07/2021 8:44 SA)

Tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc...(14/07/2021 10:46 SA)

Tham gia ý kiến vào danh sách kết quả xét chọn “Nghệ sỹ ưu tú”, "Nghệ sỹ nhân dân" năm 2021 trên...(10/07/2021 9:53 SA)

Thể lệ Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch online năm 2021 “Vẻ đẹp du lịch Xứ Dừa”(07/07/2021 8:46 SA)

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên...(02/07/2021 9:55 SA)

Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(01/07/2021 10:18 SA)

Cuộc thi “Hưng Yên truyền thống và phát triển”(18/06/2021 3:07 CH)

Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất và Cuộc thi sáng tác Logo, bộ...(17/06/2021 2:59 CH)

°
795 người đang online