Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày 07 - 06 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 1094/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 19/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 04/6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 421/SVHTTDL-QLVHGĐ gửi Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Quảng Trị(04/06/2021 8:38 SA)

Hưng Yên: Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026...(07/05/2021 8:32 SA)

Tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ: Karaoke, vũ trường, khu vui chơi giải trí, các lễ hội(02/05/2021 10:30 SA)

Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch(28/04/2021 10:21 SA)

Tăng cường tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...(18/04/2021 2:27 CH)

Thông báo: Tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng...(07/04/2021 11:22 SA)

Tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong...(27/03/2021 10:48 SA)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19(20/02/2021 9:46 SA)

°
453 người đang online