Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Đăng ngày 23 - 09 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 211/TTT-PCTN ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về việc báo cáo công tác phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ngày 30/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Báo cáo số 183/BC-SVHTTDL về kết quả công tác phòng chống tham nhũng.

 

Tin mới nhất

Sở VHHTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...(27/10/2021 10:35 SA)

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN quý III và 9 tháng cuối năm 2021(23/09/2021 11:01 SA)

Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020(22/08/2021 11:08 SA)

Sở VHTTDL Hưng Yên ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021(27/03/2021 11:26 SA)

Sở VHTTDL ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021(27/03/2021 11:21 SA)

Công tác phòng, chống tham nhũng(09/08/2019 8:36 SA)

°
822 người đang online