Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Đăng ngày 23 - 09 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 211/TTT-PCTN ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về việc báo cáo công tác phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ngày 30/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Báo cáo số 183/BC-SVHTTDL về kết quả công tác phòng chống tham nhũng.

 

Tin mới nhất

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022(06/05/2022 8:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022(24/03/2022 9:53 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử...(23/02/2022 8:59 SA)

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (29/01/2022 9:42 SA)

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022(20/01/2022 9:37 SA)

Sở VHTTDL ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022(19/01/2022 9:31 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022(10/01/2022 3:52 CH)

Sở VHHTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...(27/10/2021 10:35 SA)

°
1014 người đang online