Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN quý III và 9 tháng cuối năm 2021

Đăng ngày 23 - 09 - 2021
100%

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTCvà PCTN. Ngày 20/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Báo cáo số 231/BC-SVHTTDL về công tác thanh tra,tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCT quý III và 9 tháng cuối năm 2021.

Tin mới nhất

Sở VHHTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...(27/10/2021 10:35 SA)

Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(23/09/2021 11:18 SA)

Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020(22/08/2021 11:08 SA)

Sở VHTTDL Hưng Yên ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021(27/03/2021 11:26 SA)

Sở VHTTDL ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021(27/03/2021 11:21 SA)

Công tác phòng, chống tham nhũng(09/08/2019 8:36 SA)

°
798 người đang online