Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Đăng ngày 22 - 08 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Ngày 20/8/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Báo cáo số 203/BC-SVHTTDL tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Tin mới nhất

Sở VHHTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...(27/10/2021 10:35 SA)

Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(23/09/2021 11:18 SA)

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN quý III và 9 tháng cuối năm 2021(23/09/2021 11:01 SA)

Sở VHTTDL Hưng Yên ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021(27/03/2021 11:26 SA)

Sở VHTTDL ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021(27/03/2021 11:21 SA)

Công tác phòng, chống tham nhũng(09/08/2019 8:36 SA)

°
129 người đang online