Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022

Đăng ngày 10 - 01 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Ban hành công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022, Ngày 10/01/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã han hành Kế hoạch số 03/KH-SVHTTDL về công tác pháp chế năm 2022 triển khai đến các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện./.

Tin mới nhất

Sở VHHTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...(27/10/2021 10:35 SA)

Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(23/09/2021 11:18 SA)

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN quý III và 9 tháng cuối năm 2021(23/09/2021 11:01 SA)

Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020(22/08/2021 11:08 SA)

Thông báo kết luận thanh tra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh(17/07/2021 2:20 CH)

Thông báo kết luận tại Ban Quản lý di tích tỉnh(12/06/2021 2:27 CH)

Sở VHTTDL Hưng Yên ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021(27/03/2021 11:26 SA)

Sở VHTTDL ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021(27/03/2021 11:21 SA)

°
441 người đang online