Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022

Đăng ngày 10 - 01 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Ban hành công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022, Ngày 10/01/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã han hành Kế hoạch số 03/KH-SVHTTDL về công tác pháp chế năm 2022 triển khai đến các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện./.

Tin mới nhất

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022(06/05/2022 8:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022(24/03/2022 9:53 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử...(23/02/2022 8:59 SA)

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (29/01/2022 9:42 SA)

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022(20/01/2022 9:37 SA)

Sở VHTTDL ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022(19/01/2022 9:31 SA)

Sở VHHTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...(27/10/2021 10:35 SA)

Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(23/09/2021 11:18 SA)

°
723 người đang online