Chuyển đổi số Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ngày 09 - 04 - 2022
100%

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Tỉnh ủy Hưng Yên về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Căn cứ Quyết định 571/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 08/4/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 23/SVHTTDL-VP thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị.

Tin mới nhất

Chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch(23/02/2023 3:04 CH)

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(07/10/2022 3:31 CH)

Tuyên truyền, hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số(04/10/2022 9:12 SA)

°
1422 người đang online