Tuyên truyền, hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số

Đăng ngày 04 - 10 - 2022
100%

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hằng năm là ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Các chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân trong tháng 10/2022 (từ ngày 01-31/10/2022) - Tháng tiêu dùng số được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia https://dx.gov.vn

 

Tin mới nhất

Chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch(23/02/2023 3:04 CH)

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(07/10/2022 3:31 CH)

Chuyển đổi số Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030(09/04/2022 9:54 SA)

°
1003 người đang online