Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Đăng ngày 07 - 10 - 2022
100%

Thực hiện Công văn 2627/UBND-KGVX ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên "về việc phổ cập Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10". Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin đăng tải Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Tin mới nhất

Chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch(23/02/2023 3:04 CH)

Tuyên truyền, hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số(04/10/2022 9:12 SA)

Chuyển đổi số Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030(09/04/2022 9:54 SA)

°
566 người đang online