Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Đăng ngày 29 - 01 - 2022
100%

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-BVHTTDL ngày 19/1/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022; Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 28/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-SVHTTDL về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện./.
 

Tin mới nhất

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022(06/05/2022 8:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022(24/03/2022 9:53 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử...(23/02/2022 8:59 SA)

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022(20/01/2022 9:37 SA)

Sở VHTTDL ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022(19/01/2022 9:31 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022(10/01/2022 3:52 CH)

Sở VHHTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...(27/10/2021 10:35 SA)

Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(23/09/2021 11:18 SA)

°
589 người đang online