Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Đăng ngày 06 - 05 - 2022
100%

Sáng ngày 05/5/2022, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 28 điểm cầu tại các huyện, thị xã (thành phố Hưng Yên dự cùng điểm cầu của tỉnh) và một số đơn vị cấp xã.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự 3 đại biểu: Ông Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc điều hành Sở; ông Hoàng Oánh, Chánh Thanh tra Sở; bà Lê Thị Diên, Thanh tra viên chính.

Tại hội nghị, Giảng viên Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) đã truyền đạt 2 chuyên đề: Sự cần thiết ban hành, mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng, nội dung cơ bản và vấn đề tổ chức thi hành hiệu quả Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Một số nội dung về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, tập trung làm rõ một số điểm mới của Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 13/11/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp, quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…

Qua tập huấn giúp cho trình tự, thủ tục ban hành quyết định xử phạt bảo đảm tính pháp lý; thi hành triệt để các quyết định xử phạt; hạn chế thấp nhất việc khiếu nại các quyết định xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm công tác lưu trữ hồ sơ, thống kê, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hành được đầy đủ, kịp thời; tăng cường phối hợp thường xuyên giữa các ngành, các cấp trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính…

Lê Thị Diên - Thanh tra Sở

Tin mới nhất

Tuyên truyền phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam(06/11/2023 4:04 CH)

Giới thiệu Luật Thanh tra năm 2022(30/06/2023 2:03 CH)

Công bố Kết luận thanh tra tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hưng Yên và Thư viện tỉnh(20/06/2023 4:08 CH)

Sở VHTTDL Hưng Yên tham dự Hội nghị đánh giá việc triển khai thực hiện các văn bản QPPL lĩnh vực...(16/06/2023 8:38 SA)

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong tổ chức lễ hội Đền An Xá(01/06/2023 8:41 SA)

Sở VHTTDL Hưng Yên tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày...(10/04/2023 3:36 CH)

Công bố Quyết định thanh tra tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh và Thư viện tỉnh(30/03/2023 7:59 SA)

Công bố Kết luận kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện...(16/02/2023 9:44 SA)

°
507 người đang online