Thông báo: Thể lệ Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022

Đăng ngày 14 - 06 - 2022
100%

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên nhận được Thể lệ số 2618/TL-BTC ngày 09/6/2022 của BTC Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022. Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành biết, tham gia cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin đăng tải Thể lệ cuộc thi tại đây!

 

 

 

Tin mới nhất

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...(13/09/2022 10:27 SA)

Tuyên truyền Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật...(09/09/2022 3:55 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(26/08/2022 3:05 CH)

Thông báo: Cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề "Về miền di tích, danh thắng xứ Thanh" năm 2022(26/08/2022 8:00 SA)

Thông báo: Gia hạn nhận tác phẩm Cuộc vận động sáng tác mẫu tranh Hoa Lê ki ma làm quà tặng lưu...(03/08/2022 8:48 SA)

Tăng cường quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn có yếu tố nước ngoài(30/07/2022 10:05 SA)

Thông báo: Thể lệ Cuộc thi sáng tác bài ca cổ “190 năm An Giang hình thành và phát triển”(28/07/2022 8:44 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ(11/07/2022 2:46 CH)

°
955 người đang online