Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt

Đăng ngày 22 - 06 - 2022
100%

Thực hiện Công văn số 462-CV/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922- 23/11/2022). Ngày 21/6/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 493/SVHTTDL-QLVHGĐ "V/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022)" chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóaTruyền thanh các huyện, thành phố, thị xã:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân về công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt- nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

2. Các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, tuyên truyền cổ động trực quan trên pano, áp phích; khẩu hiệu tuyên truyền treo tại các trục đường chính, các khu trung tâm của địa phương, đơn vị; tổ chức triển lãm, trưng bày các tư liệu, hiện vật, chiếu phim tư liệu… về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao kỷ niệm thiết thực phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

4. Bảo tàng tỉnh phối hợp cung cấp tư liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng cũng như trong chỉ đạo xây dựng, phát triển đất nước của đồng chí Võ Văn Kiệt (theo đề nghị tại Công văn số 1020/SVHTTDL-VP ngày 15/6/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long).

Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong dịp kỷ niệm:

1. Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022)!

2. Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta!

3. Đồng chí Võ Văn Kiệt - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân!

4. Đồng chí Võ Văn Kiệt - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt của Ban Tuyên giáo Trung ương)

Tin mới nhất

Công đoàn Cơ quan Sở VHTTDL tổ chức gặp mặt nhân ngày 8/3(08/03/2023 10:04 SA)

Tuyên truyền, bình chọn cho du lịch Hà Giang "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á"(03/03/2023 3:46 CH)

Thanh tra Sở: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn trước khai mạc Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung(28/02/2023 10:20 SA)

Thông báo: Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023(23/02/2023 9:08 SA)

Công bố Kết luận kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện...(16/02/2023 9:44 SA)

Hội cán bộ hưu trí Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch gặp mặt đầu xuân(10/02/2023 2:59 CH)

Đảng bộ Sở VHTTDL tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng và triển khai công tác xây dựng...(09/02/2023 7:30 SA)

Lãnh đạo Sở VHTTDL gặp mặt xã giao với đoàn công tác Nhật Bản(07/02/2023 4:48 CH)

°
828 người đang online