Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023

Đăng ngày 11 - 01 - 2023
100%

Ngày 10/01/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; tổng kết Đại hội thể dục thể thao (TDTT) các cấp. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, ngành VHTTDL tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, đề án trên lĩnh vực VHTTDL; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Sở VHTTDL trình cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng 3 di tích cấp quốc gia, 7 di tích cấp tỉnh; đầu tư tu bổ, chống xuống cấp 54 di tích, cụm di tích. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả quan trọng, đến năm 2022, tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 89,7%, gia đình văn hóa đạt 92%, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 92%. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ngày càng hoàn thiện về cơ sở vật chất và phát huy hiệu quả hoạt động. Phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển; thể thao thành tích cao khẳng định được vị thế ở một số môn thế mạnh. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch không ngừng đổi mới…

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hưng Yên (2021-2022) diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh linh hoạt điều chỉnh kế hoạch phù hợp, tổ chức tốt các nội dung thi đấu bảo đảm chất lượng, an toàn. Các VĐV tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, nỗ lực để giành thành tích cao nhất. Đoàn thể thao của tỉnh tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 ngành VHTTDL tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh, như: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2022-2026; Đề án phát triển TDTT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; “Đề án đầu tư, tư bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025”; “Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa, nghệ thuật, TDTT chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; chú trọng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; đẩy mạnh các hoạt động chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày sách, báo tài liệu, cổ vật, hiện vật; nâng cao chất lượng, thành tích thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao;

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, ngành VHTT và DL bám sát các chủ trương, định hướng của Bộ VHTTDL để tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình về lĩnh vực VHTTDL; tổ chức sắp xếp bộ máy, nhân lực phù hợp với nhiệm vụ được giao; chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch; nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tham mưu, hướng dẫn xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo; phát triển thể thao thành tích cao, thu hẹp khoảng cách trình độ thể thao với các tỉnh trong khu vực và toàn quốc; quan tâm xây dựng sản phẩm du lịch mới…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Sở VHTTDL

Nhân dịp này, Sở VHTTDL vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực VHTTDL được Bộ VHTTDL, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở VHTTDL biểu dương, khen thưởng./. 

Tin mới nhất

Sở VHTTDL tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy(21/09/2023 2:47 CH)

Giám đốc Sở VHTTDL chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo trật tự an toàn...(21/09/2023 2:36 CH)

Tổ chức giới thiệu, quảng bá địa phương, doanh nghiệp và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương...(04/07/2023 4:18 CH)

Sở VHTTDL tổ chức Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023(24/06/2023 8:14 SA)

Phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(01/06/2023 7:48 SA)

Thông báo: Thể lệ cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật Ninh Bình năm 2023(26/05/2023 3:48 CH)

Thông báo: Cuộc thi ảnh nghệ thuật"Nét đẹp Văn hóa -Du lịch Hải Dương"(09/05/2023 3:30 CH)

Thông báo: Cuộc thi sáng tác biểu tượng "Ước nguyện Hòa bình" tại Quảng Trị, năm 2023(05/05/2023 3:43 CH)

°
134 người đang online