Hội thảo "Phát huy vai trò hương ước, quy ước trong đời sống xã hội tỉnh Hưng Yên"

Đăng ngày 25 - 11 - 2023
100%

Ngày 24/11/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò hương ước, quy ước trong đời sống xã hội tỉnh Hưng Yên".

Giáo sư, Tiến Sỹ Đinh Khắc Thuân Viện Nghiên cứu Hán Nôm; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Xuân Đính, Trường Đại học Mở Hà Nội và ông Phạm Văn Hiệu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì Hội thảo. Hội thảo nhận đã nhận được sự quan tâm và tham dự của nhiều nhà khoa học, nghiên cứu Trung ương, lãnh đạo các Sở ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, các cá nhân ở các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Toàn cảnh Hội thảo

Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 30 bài tham luận với nội dung rất phong phú, đa dạng. Các đại biểu đi vào khai thác nhiều góc độ, khía cạnh đời sống xã hội, cho ý kiến không chỉ xem xét hương ước ở hiện tại mà cần nghiên cứu hương ước cổ, hương ước cải lương là nguồn sử liệu quý giá của người Hưng Yên còn lưu giữ tại kho sách Hán Nôm và Thư viện Quốc gia để làm cơ sở khoa học mang tính kế thừa, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc gắn kết với hiện tại; cho thấy sự biến đổi của văn hóa truyền thống trong mỗi giai đoạn xã hội cũng tác động, ảnh hưởng, làm cho hương ước thăng trầm.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Nhà quản lý văn hóa các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ trực tiếp triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các thôn, làng, khu dân cư cũng đã báo cáo khái quát quá trình tổ chức thực hiện, đúc rút bài học kinh nghiệm, đưa ra các ý kiến, gợi mở những giải pháp then chốt làm cơ sở hữu hiệu để vận dụng triển khai thực hiện, góp phần phát huy giá trị, vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết luận Hội thảo ông Phạm Văn Hiệu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đại biểu tham dự hội thảo. Ông khẳng định với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân, đến nay hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, khu phố; hương ước, quy ước đã góp phần phát huy được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tính tự chủ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy dân chủ tại cơ sở, hạn chế được các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an ninh tại địa phương.

Bên cạnh đó, nhấn mạnh hương ước, quy ước là điều khoản quy định các khía cạnh đời sống, là công cụ tự quản, quản lý làng xã từ bao đời nay. Thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác văn hóa, thời gian tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, căn cứ văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và các văn bản liên quan. Hướng dẫn các cơ quan, phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác hương ước, quy ước. Phát huy giá trị tích cực của hương ước đối với phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong việc quản lý xã hội hiện nay. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, báo cáo kịp thời công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh./.

Tin mới nhất

Chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới 2024(15/02/2024 7:31 SA)

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên trưng bày chuyên đề “Chợ Tết Việt”(02/02/2024 2:35 CH)

Tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2024(12/01/2024 2:29 CH)

Sôi nổi hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(29/12/2023 3:52 CH)

Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam(23/12/2023 2:27 CH)

Hội thảo khoa học “Hàm Tử (Khoái Châu - Hưng Yên) trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và...(19/12/2023 1:39 CH)

Triển lãm “Không gian Di sản Văn hoá - Du lịch Hưng Yên” năm 2023(24/11/2023 3:09 CH)

Hội thi giọng hát chèo không chuyên tỉnh Hưng Yên năm 2023(16/11/2023 1:39 CH)

°
70 người đang online