Hưng Yên triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023

Đăng ngày 28 - 02 - 2023
100%

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 321/KH-BCĐ ngày 20/02/2023 về triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu lực quản lý của các cấp Chính quyền; vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào các cấp trong tổ chức, triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả thực hiện phong trào; tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao chất lượng phong trào, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương cơ sở.

Theo đó, năm 2023, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tăng cường công tác phối hợp giữa thành viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo để tập trung triển khai thực hiện nội dung phong trào. Tăng cường kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo cấp tỉnh đối với hoạt động Ban chỉ đạo các cấp; giám sát chặt chẽ quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh đảm bảo khách quan, dân chủ, chính xác. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào nhất là tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân ra diện rộng. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Đổi mới và đa dạng hóa nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí ở cơ sở gắn với thực tiễn đời sống xã hội và nhu cầu của người dân. Nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn nghệ quần chúng ở cơ sở, mô hình phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phục vụ hiệu quả cho người dân khai thác thông tin, tiếp cận tri thức để học tập suốt đời. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao các cấp, chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiết chế văn hóa các cấp; mở  lớp tập huấn về công tác quản lý văn hóa, thể thao cho đội ngũ cán bộ văn hóa, các nghệ nhân, cộng tác viên ở cơ sở; hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho đội ngũ Chủ nhiệm nhà văn hóa - khu thể thao ở cơ sở. Tổ chức Liên hoan văn nghệ các làng, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2023; Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu nhân kỷ nhiệm ngày gia đình Việt Nam 28/6/

Ban Chỉ đạo tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành thành viên theo dõi, giám sát, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai  thực hiện phong trào đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

Tin mới nhất

Nhà hát chèo Hưng Yên tham gia Giải thưởng Đào Tấn năm 2023(02/06/2023 7:27 SA)

Khai mạc Lễ hội Đậu An(25/05/2023 2:55 CH)

Nhà hát chèo Hưng Yên tham gia cuộc thi tài năng diễn viên chèo toàn quốc - 2023 diễn ra tại...(18/05/2023 2:31 CH)

Hội nghị đánh giá, thẩm định hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn...(28/04/2023 4:12 CH)

Khai mạc Lễ hội Cầu mưa năm 2023(26/04/2023 2:57 CH)

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở...(13/04/2023 3:34 CH)

Hội nghị tập huấn công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thực hành tín...(03/04/2023 1:43 CH)

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở(29/03/2023 7:51 SA)

°
659 người đang online