Tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở năm 2023

Đăng ngày 13 - 04 - 2023
100%

Ngày 12/4/2023, tại Nhà văn hóa huyện Ân Thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở cho 260 đại biểu thực hiện công tác quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa và vận hành thiết chế văn hóa các cấp thuộc địa bàn huyện Ân Thi và Yên Mỹ.

Hội nghị tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao năng lực, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa, cán bộ làm công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở giữa cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, chủ nhiệm nhà văn hóa các cấp.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt các nội dung chuyên đề như hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng; kỹ năng tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; dàn dựng một chương trình văn nghệ quần chúng; tuyên truyền cổ động và trang trí khánh tiết tại thiết chế văn hóa cơ sở. Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở.

 Sau Hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, chủ nhiệm nhà văn hóa các cấp sẽ tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác quản lý hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; tổ chức các hoạt động nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất văn hóa hiện có./.

Tin mới nhất

Đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa(14/09/2023 9:27 SA)

HĐND tỉnh khảo sát công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa...(14/09/2023 9:19 SA)

Hưng Yên bảo tồn, phát huy giá trị các di tích quốc gia(10/09/2023 9:03 SA)

Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh(03/09/2023 9:03 SA)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến...(29/08/2023 9:05 SA)

Chương trình nghệ thuật Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh...(28/08/2023 8:52 SA)

Họp Hội đồng thẩm định đề nghị công nhận bảo vật quốc gia: Bia “Đại Bi Diên Minh tự bi”(26/08/2023 3:57 CH)

Nhà hát Chèo Hưng Yên tổng duyệt vở chèo “Con nhện giăng mùng”(26/08/2023 3:44 CH)

°
164 người đang online