HĐND tỉnh khảo sát công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 14 - 09 - 2023
100%

Ngày 13/9/2023, HĐND tỉnh tổ chức khảo sát công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự buổi khảo sát, về phía Đoàn Khảo sát có các đồng chí: Trần Thị Tuyết Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đặng Thị Gấm, Trưởng Ban VH-XH; về phía Sở VHTTDL có các đồng chí: Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở, Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc Sở và một số Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tại buổi làm việc, Sở VHTTDL đã thông tin báo cáo với Đoàn những kết quả đạt được và cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc, giải pháp của Ngành trong thời gian tới. Trong những năm qua, Sở VHTTDL đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành nhiều văn bản, tổ chức nhiều hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả việc trùng tu, tôn tạo, tu bổ và phát huy các giá trị di sản văn hóa nói chung và di tích nói riêng trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1.802 di tích, trong đó có 3 di tích, khu di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 175 di tích xếp hạng quốc gia, 274 di tích xếp hạng cấp tỉnh và 7 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Thời gian qua, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, thực hiện. Việc triển khai, thực hiện tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh được nhân dân đồng tình ủng hộ; giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh đã đầu tư, tu bổ, chống xuống cấp cho 105 di tích với tổng kinh phí trên 75 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục đầu tư 73 tỷ đồng để phục vụ công tác tôn tạo, chống xuống cấp cho 107 di tích. Công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích, di vật, bảo vật quốc gia gắn với phát triển du lịch được triển khai, thực hiện hiệu quả. Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và phát huy giá trị di sản văn hóa được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đề nghị Sở VHTTDL thông tin làm rõ thêm một số nội dung liên quan như: Việc tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực trong việc tu bổ, tôn tạo các di tích; công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa; việc phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý các di tích tại địa phương… 

Đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã kiến nghị, đề xuất với Đoàn: Tỉnh tiếp tục quan tâm, xây dựng, ban hành các chính sách, bổ sung nguồn ngân sách cho công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp cho các di tích lịch sử - văn hóa; tạo cơ chế, chính sách thuận lợi, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh…

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương ghi nhận những kết quả đạt được của Ngành văn hóa, thể thao và Du lịch, cũng như các kiến nghị, đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời yêu cầu: Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực tham mưu với tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách mới để khắc phục những khó khăn, tồn tại, vướng mắc; tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn làm công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân về công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá...

Tin mới nhất

Hội thảo "Phát huy vai trò hương ước, quy ước trong đời sống xã hội tỉnh Hưng Yên"(25/11/2023 4:00 CH)

Triển lãm “Không gian Di sản Văn hoá - Du lịch Hưng Yên” năm 2023(24/11/2023 3:09 CH)

Hội thi giọng hát chèo không chuyên tỉnh Hưng Yên năm 2023(16/11/2023 1:39 CH)

Hưng Yên: “Lễ hội Đậu An” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia(13/11/2023 9:37 SA)

Nhà hát chèo Hưng Yên: Ra mắt vở chèo “Hoa gấm ngày xưa”(08/11/2023 1:32 CH)

Chiếc áo dài của Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc và chuyện ngoại giao văn hóa(06/11/2023 3:46 CH)

Về Hưng Yên nghe điệu hát trống quân niên đại ngàn năm(30/10/2023 7:44 SA)

Văn bản mới: Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng...(27/10/2023 9:23 SA)

°
381 người đang online