Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 20/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 08/03/2021
Trích yếu Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản qppl.pdf
°
408 người đang online