Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 106-KH-UBND
Ngày ban hành 08/07/2021
Trích yếu Kế hoạch của UBND tỉnh "về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hưng Yên
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh 106 của ubnd tỉnh tiếp tục xdpt văn hóa con người VN đáp ứng yêu cầu pt bền vững.pdf
°
605 người đang online