Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 13-NQ/TU
Ngày ban hành 08/10/2021
Trích yếu Nghị quyết về Chương trình bảo tổn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hưng Yên
Lĩnh vực
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm NQ13 TU.pdf
°
702 người đang online