Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 62/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 26/10/2021
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (9/11)
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh triển khai Ngày pháp luật 2021.pdf
°
774 người đang online