Tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy ước năm 2019 tại 3 huyện: Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào

Trong 2 ngày 22-23/3/2019, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Văn Lâm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào TDĐKXDĐSVH và thực hiện hương ước, quy ước năm 2019 cho hơn 300 đại biểu là Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác nếp sống văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Công chức Văn hóa - Xã hội các xã, phường, thị trấn; Trưởng các thôn, khu phố trên địa bàn 3 huyện: Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào.

ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các học viên đã được các báo cáo viên triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản của Trung ương về phong trào TDĐKXDĐSVH, về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa; kỹ năng quản lý, tổ chức trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; kỹ năng kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, soạn thảo hương ước, quy ước. Tại lớp tập huấn, các học viên tích cực trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”,  “Tổ dân phố văn hóa”; những kinh nghiệm nhằm tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở.

Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ tham mưu đề xuất, cách thức tổ chức, triển khai phong trào ngay tại cơ sở gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị./.

svhttdl