Trên 200 người tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình

Ngày 3/5/2019, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2019. Tới dự có ông Đoàn Văn Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Các đại biểu dự hội nghị

Tham gia tập huấn có hơn 200 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp; công chức văn hoá - xã hội cấp xã; chủ nhiệm các câu lạc bộ về gia đình. 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được thông tin, cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác gia đình; được trang bị một số chuyên đề: Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý công tác gia đình năm 2019; hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; một số chuyên đề cần thiết trong sinh hoạt câu lạc bộ năm 2019 - 2020; hướng dẫn thực hiện quy định về thu thập số liệu gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo Báo Hưng Yên Điện tử