Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” làm việc tại tỉnh Hưng Yên

Ngày 12/6/2019, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” do đồng chí Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” tỉnh; Đoàn Văn Hoà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” trên địa bàn tỉnh đạt 100% các mục tiêu tại Quyết định số 1610/QĐ-TTg  ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Việc thực hiện 5 nội dung phong trào: đoàn kết giúp nhau “Xoá đói giảm nghèo”; thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hoá; xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh đạt nhiều kết quả tích cực. Đối với việc thực hiện 7 phong trào: xây dựng người tốt, việc tốt; xây dựng Gia đình văn hoá, làng, khu phố văn hoá; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; phong trào học tập, lao động, sáng tạo được thực hiện đi vào nề nếp. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 91% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, 88% làng, khu phố được công nhận văn hoá; 31% dân số người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên; 100 Trung tâm văn hoá xã, phường, thị trấn độc lập, 61 Trung tâm văn hoá xã, phường, thị trấn kiêm hội trường Đảng ủy, HĐND, UBND xã, 672 nhà văn hoá thôn, khu phố độc lập, 179 nhà văn hoá sinh hoạt chung với các thiết chế khác; 100% các làng, khu phố văn hóa đều xây dựng được hương ước, quy ước trong đó có nội dung về nếp sống văn hóa; việc cưới việc tang được thực hiện theo nếp sống văn minh, hạn chế các hủ tục lạc hậu; các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo người dân tham gia sinh hoạt góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong từng cộng đồng dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã có những trao đổi về cách thức triển khai, những mô hình tiêu biểu, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phong trào đồng thời giải đáp những kiến nghị, đề xuất đối với Ban chỉ đạo tỉnh.

Ghi nhận những chuyển biến, nâng cao chất lượng phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ đạo tỉnh và những chuyển động tích cực của phong trào qua từng năm. Thứ trưởng lưu ý, thời gian tới, các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh cần tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện tốt các nội dung và phong trào cụ thể trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đối với các danh hiệu văn hóa, đặc biệt là việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, quan tâm nhiều hơn nữa đến việc giáo dục đạo đức, lối sống trong mỗi gia đình.

Cũng trong ngày, Thứ trưởng và đoàn công tác đã đi khảo sát hai mô hình tiêu biểu của huyện Phù Cừ gồm: Nhà văn hóa xã Tiên Tiến, hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát ở xã Tống Trân. Tại đây, đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”và Quỹ Bảo trợ Trẻ em trao số tiền 25 triệu đồng cho lãnh đạo huyện Phù Cừ để giúp đỡ 25 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

svhttdl