Nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hóa ứng xử trong gia đình

Nhằm nâng cao nhận thức của các ban, ngành và toàn thể cộng đồng dân cư về văn hóa ứng xử trong gia đình, vừa qua, tại xã Cốc San (huyện Bát Xát), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai đã tổ chức phát động thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình giai đoạn 2019 - 2021.

Ảnh minh họa/baodautu.vn

Là một trong 12/63 tỉnh, thành trong cả nước được lựa chọn để triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai lựa chọn 02 xã điểm, gồm: Cốc San (huyện Bát Xát) và Tả Phời (thành phố Lào Cai) thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2019, tại hai xã điểm Cốc San và Tả Phời sẽ triển khai các hoạt động như: Tổ chức phát động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử; Tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã hàng ngày và qua hệ thống pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp; Tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng gắn với 04 tiêu chí ứng xử trong gia đình để thông qua đó, các thành viên trong gia đình sẽ hiểu và tích cực thực hiện ứng xử văn hóa trong gia đình…

Việc triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai là hoạt động ý nghĩa, góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội./.

Theo: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL