Đại hội Chi bộ Ban Quản lý di tích lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày 19/3/2020, Chi bộ Ban Quản lý di tích tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đào Mạnh Huân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL; Vũ Văn Duấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chánh Thanh tra Sở.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên thay mặt Đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo chính trị đại hội, trong đó đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020; báo cáo kiểm điểm của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Đào Mạnh Huân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở ghi nhận những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020; đồng thời định hướng cho Chi bộ một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy khóa mới và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Phó Bí thư, đồng chí Đào Thị Kim Cúc, Chi ủy viên.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy; trong nhiệm kỳ tới Chi bộ sẽ quyết tâm, phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

Doãn Thành