Tăng cường tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 17/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 287/SVHTTDL-QLVHGĐ gửi các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Doãn Thành