Tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ: Karaoke, vũ trường, khu vui chơi giải trí, các lễ hội

Thực hiện Công điện số 860/CĐ-CTUBND ngày 30/4/2021 của của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 01/5/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 330/VHTTDL-QLVHGĐ về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ: karaoke, vũ trường, game, quán bar, massage, khu vui chơi giải trí, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các lễ hội, hoạt động, sự kiện đông người.

Xem nội dung văn bản tại đây!

svhttdl