Trưng bày, giới thiệu sách báo tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên - tiền thân của Đảng bộ huyện Ân Thi

Ngày 24/4/2021, Thư viện tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ân Thi tổ chức trưng bày, giới thiệu sách báo, tài liệu, hình ảnh về Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Đảng bộ huyện Ân Thi; tài liệu địa chí về Hưng Yên và huyện Ân Thi.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại bểu tham quan gian trưng bày

Với gần 300 cuốn sách báo, tài liệu, hình ảnh được trưng bày, giới thiệu với 03 chủ đề chính: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Đảng bộ huyện Ân Thi; đất và người Hưng Yên; tài liệu địa chí về huyện Ân Thi.

Gian trưng bày nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Đảng bộ huyện Ân Thi; truyền thống văn hiến và cách mạng của tỉnh Hưng Yên nói chung, huyện Ân Thi nói riêng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ để tiếp tục xây dựng tỉnh Hưng Yên, huyện Ân Thi ngày một giàu mạnh, văn hóa, văn minh.

Đây là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên - tiền thân của Đảng bộ huyện Ân Thi (24/4/1941-24/4/2021).

Doãn Thành