Dấu ấn và thành công của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh

Năm 2021 đã khép lại, với Ban Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Văn hoá tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng trước đây, nay là Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh Hưng Yên, đây là năm có nhiều biến động với dấu ấn đậm nét và thành công. Trong bối cảnh diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, vượt qua những khó khăn và thách thức, đặc biệt là sự sớm hoà nhập, tiếp cận và ổn định môi trường làm việc sau khi sáp nhập, đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh đã nhanh chóng yên tâm công tác và cống hiến, đã có một năm hoạt động hết mình, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, được ghi nhận bằng nhiều kết quả tốt đẹp.

(Ảnh minh họa)

Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các ngày lễ, tết, kỷ niệm của đất nước. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, chào mừng 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, tuyên truyền nhiều đợt về phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền cổ động trực quan pano, bảng biển, băng rôn, khẩu hiệu, trưng bày tranh ảnh, tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô; tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn cấp tỉnh và cơ sở; chiếu phim tại rạp và lưu động....  đã truyền tải thông tin kịp thời đến các tầng lớp nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, Trung tâm đã phát huy ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền một cách kịp thời, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Kết quả nổi bật:

* Hoạt động tuyên truyền cổ động, triển lãm: Được duy trì thường xuyên; trong năm ước tính in, treo hơn 3000 m2 tranh, ảnh cổ động để tuyên truyền vào các ngày lễ, kỷ niệm, Tết và các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương; tổ chức 6 cuộc văn nghệ cổ động tại cơ sở, 250 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô phục vụ nhiệm vụ chính trị và phòng chống dịch Covid – 19. Trưng bày 03 đợt tranh ảnh. Đặc biệt năm 2021, lần đầu tiên tổ chức Hội thi Xe tuyên truyền lưu động chào mừng 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, với sự tham gia của 10/10 huyện, thị xã, thành phố, kết quả thành công tốt đẹp, có sức lan toả rộng rãi, hiệu ứng tuyên truyền cao. Tham gia sáng tác tranh tuyên truyền dự thi do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL và các cơ quan đoàn thể Trung ương tổ chức, 01 cá nhân cơ quan đạt giải. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cổ động đã thực sự trở thành cầu nối của Đảng với nhân dân, góp phần tuyên truyền, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

* Hoạt động văn hoá văn nghệ quần chúng: Trung tâm đã tổ chức 03 cuộc văn nghệ quần chúng với các chủ đề như “Chào năm mới 2021”, “Mừng Đảng, mừng Tân Sửu 2021”, “ Ngày hội non sông”; chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức thu ghi và phát sóng Chương trình Liên hoan các Câu lạc bộ Văn hoá – Nghệ thuật tiêu biểu tỉnh lần thứ III. Tổ chức 02 cuộc Trình diễn di sản văn hoá phi vật thể hát Ca trù và Trống quân với sự tham gia của các Nghệ nhân dân gian, các Câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống; ra mắt 04 Câu lạc bộ văn nghệ nâng tổng số Câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm lên 29 Câu lạc bộ. Phối hợp tổ chức hàng chục lượt hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng ở các cấp, các ngành. Phát hành hơn 400 trăm cuốn Nội san hướng dẫn nghiệp vụ cơ sở; tham gia 01 cuộc Liên hoan toàn quốc về Hát văn và hát Chầu văn, đạt kết quả cao…

* Hoạt động chiếu phim lưu động và chiếu tại Rạp: Tổ chức tốt đợt chiếu phim tư liệu chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chào Xuân 2021 tại 3 huyện Văn Lâm, Kim Động, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Tháng 4/2021 các Đội Chiếu phim lưu động thực hiện tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tổ chức 125 buổi chiếu phim miễn phí phục vụ chính trị tại rạp và lưu động. Tháng 4/2021, thực hiện chiếu phim thường xuyên, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa và giải trí của đông đảo khán giả với các bộ phim “ Bố già ”;“ Kiều ”... Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tổ chức 04 buổi chiếu phim miễn phí. Tổng số buổi chiếu phim lưu động và tại Rạp Phố Hiến năm 2021 đạt 255 buổi.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động chuyên môn, Trung tâm còn có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc thuận lợi nhất để cán bộ viên chức, người lao động cơ quan yên tâm công tác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong việc hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng với Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, đặc biệt là việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Trung tâm hoạt động, tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, những kết quả mà Trung tâm đạt được trong năm 2021 là cơ bản, song cũng còn có những khó khăn, hạn chế nhất định. Những kết quả đó sẽ là nền tảng quan trọng và là niềm tin vững chắc để tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu và nỗ lực hơn nữa trong năm 2022 và những năm tiếp theo./. 

Trần Thị Huế

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh

Doãn Thành